Ladekabler

Flere og flere offentlige og private ladestasjoner har nå Type2-uttak. Du trenger derfor en kabel med Type2 i ene enden, og samme kontakt som du har på bilen din i den andre enden. Er du usikker på hvilken kontakt du har på bilen din? Sjekk Saltos elbilguide. Velg en kabel med lik eller litt høyere makseffekt enn bilen din.

Mode 3: ladekabelen som går mellom ladestasjonen og bilen

Mode 3 er navnet på standarden som krever at kabelen settes i et strømuttak som er tilpasset lading av elbil, og at kontroll- og sikkerhetsfunksjonene sitter i uttaket og ikke i kabelen. Du trenger derfor en Mode 3 kabel som passer til bilen din i den ene enden, og har Type2-kontakt i den andre enden som går i ladestasjonen.


Pass på at deler av kabelen ikke ligger tett oppkveilet ved bruk.

Mode 2: ladekabler du kan sette rett i vanlig stikkontakt

Disse har en ladeeffekt på 2,3kW, som ikke er spesielt mye når det kommer til elbillading. Vi anbefaler disse først og fremst som nødladere når du ikke kan finne ladestasjoner med Type2-uttak. Bruk alltid jordet kontakt, og heng opp kontroll og sikkerhetsfunksjonen-enheten (klumpen) på kabelen så den ikke henger og sliter i stikkontakten!